OFICIÁLNÍ PRAVIDLA ADVENTURE GOLFU v ČR

platná od roku 2019 pro turnaje hrané pod hlavičkou Českého minigolfového svazu a pro turnaje CAGT

Turnaje série Czech Adventure Golf Tour se hrají primárně dle níže uvedených pravidel. Pro jednotlivá hřiště nebo jamky mohou být tato pravidla upravena. Případné úpravy pravidel budou zveřejněny na stránkách jednotlivých turnajů.

DOPLŇUJÍCÍ TEXTOVÁ PRAVIDLA

  • od plynulé změny úrovně na dráze (změna úrovně není překážka) se neodsazuje. V případě, že změna úrovně není plynulá a znemožňovalo by to hráčí odehrát míček, může být před začátkem turnaje rozhodnuto o výjimce z tohoto pravidla.
  • od boulí na dráze (jednotlivá překážka) se odsazuje kolmo na vzd 20cm
  • pokud se hráč rozhodne hrát z písečného nebo vodního bankru a míček se po úderu vrátí zpět do toho samého bankru, nelze již použít pravidlo o přeložení míčku ven z bankru a hráč musí pokračovat hrou z bankru
  • pokud hráč odehraje míček z písečného nebo vodního bankru (bankr č.1) a po tomto úderu míček skončí v jiném bankru (bankr č.2), lze použít pravidlo o přeložení míčku ven z bankru č.2 (s trestným úderem)
  •  za dohrání míčku jednou rukou se automaticky připisuje 1 trestný úder