AGHB LIGA 2019

květen - říjen 2019

hraje se na hřišti PŘED SRUBEM i ZA SRUBEM

ROZPIS ZÁPASŮ A VÝSLEDKY

PŘIHLÁŠENÍ HRÁČI

 • DANIEL VLČEK
  603 272 488
 • MATĚJ VLČEK
  605 801 269
 • MICHAL STACH
  605 737 454
 • VÁCLAV ŠVARC
  602 357 770
 • ZDENĚK PROCHÁZKA
  602 213 688
 • VERONIKA REED
  777 570 347
 • KATEŘINA REED
  730 771 778
 • MILAN PROVAZNÍK
  604 892 162
 • LUBOŠ DONINI
  777 319 304
 • JAN DONINI
  777 319 304
 • ANNA KOLDOVÁ
  721 825 360

PROPOZICE

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ AGHB LIGY

květen 2019 - říjen 2019

uzávěrka přihlášek 30.4. 2019

ADVENTURE GOLF HORNÍ BEZDĚKOV
Valdecká 213
273 51 Horní Bezděkov
HŘIŠTĚ ZA SRUBEM - 18-ti jamkové hřiště adventure golfu s cihelnými mantinely
HŘIŠTĚ PŘED SRUBEM - 18-ti jamkové hřiště adventure golfu s rafovými okraji
www.adventuregolf.cz
info@adventuregolf.cz
+420 602 111 895

SYSTÉM LIGY, ZÁPASY

SYSTÉM LIGY

 • AGHB LIGA bude mít dvě části, ZÁKLADNÍ ČÁST (květen - září) a PLAY OFF (říjen)
 • v ZÁKLADNÍ ČÁSTI sehraje každý s každým jeden tříkolový zápas, z toho 1.kolo se bude hrát na hřišti ZA SRUBEM, 2. kolo na hřišti PŘED SRUBEM a 3.kolo na hřišti ZA SRUBEM
 • zápas vyhraje hráč, který bude mít po odehrání všech tří kol nižší součet úderů ze všech tří kol
 • v případě rovnosti úderů po třech kolech se hraje rozstřel od jamky č.1 na hřišti ZA SRUBEM
 • každý měsíc sehraje hráč 2 zápasy (v některém měsíci 1 nebo 3 zápasy) dle rozpisu zápasů na příslušný měsíc (viz výše)
 •  celkem sehrají všichni hráči v základní části stejný počet zápasů
 •  zápasy budou bodované následovně: výhra 3 body, výhra v rozstřelu 2 body, prohra v rozstřelu 1 bod a prohra 0 bodů
 •  do PLAY OFF postoupí prvních 8 hráčů podle celkového pořadí v ZÁKLADNÍ ČÁSTI a poté se bude hrát klasickým pavoukem
 •  v říjnu bude sehráno čtvrfinále, semifinále a finále
 •  všechny zápasy PLAY OFF (hra na rány) budou hrané na 3 vítězná kola v jednom zápase (můžou být tedy sehrána min.3 kola a max. 5 kol). V případě rovnosti úderů na konci každého kola bude následovat rozstřel, který určí vítěze daného kola
 •  finále určí CELKOVÉHO VÍTĚZE AGHB LIGY 2018
 •  v průběhu AGHB LIGY budou probíhat i 2 doplňkové soutěže "POD PAROU" a "NEJVĚTŠÍ ESO"
 •  "POD PAROU" - vítězem se stane hráč, který bude v ZÁKLADNÍ ČÁSTI LIGY nejvíce POD PAR
 •  "NEJVĚTŠÍ ESO" - vítězem se stane hráč, který dá v ZÁKLADNÍ ČÁSTI LIGY nejvíce es
 • obě tyto soutěže budou bodované (odstupňované po 1 bodu) a body budou započítané do celkového bodování ZÁKLADNÍ ČÁSTI LIGY

ZÁPASY

 • Každý hráč sehraje v příslušném kalendářním měsíci 2 zápasy, popř. 1 nebo 3). Celkový počet zápasů v Základní části ligy bude upřesněn po uzávěrce přihlášek. 
 • Termíny zápasů si hráči domlouvají sami, všechny zápasy musí být sehrány do konce kalendářního měsíce. Přesunutí zápasu do dalšího měsíce bude povoleno jen v odůvodněných případech (nemoc, zranění) po předchozím schválení pořadatele.
 • V případě odstoupení některého hráče z ligy budou jeho nesehrané zápasy kontumovány ve prospěch soupeře, který tak získá do tabulky 3 body. Zápasy již sehrané zůstanou v platnosti. 
 • Po odehrání ligového zápasu bude podepsaná score karta odevzdána na recepci AGHB. 

ZÁPISNÉ

 • ZÁPISNÉ DO AGHB LIGY - 300 Kč

VYHLAŠOVANÉ A OCEŇOVANÉ KATEGORIE

 • VÍTĚZ AGHB LIGY 2019 (nejlepší 3 hráči)

MÍČKY A HOLE

Povoleny jsou minigolfové i golfové míčky.
Povoleny jsou golfové puttery i minigolfové hole s gumou.

VÍTĚZOVÉ AGHB LIGY

2019

MATĚJ VLČEK

2018

DANIEL VLČEK

2017

MICHAL STACH

2016

DANIEL VLČEK

2015

DANIEL VLČEK

2014

MARTIN KOŠŤÁL

2013

DANIEL VLČEK

2012

MILAN PROVAZNÍK

2011

DANIEL VLČEK

2010

DANIEL VLČEK