CZECH ADVENTURE GOLF TOUR 2024

série 8 turnajů v adventure golfu na hřištích po celé ČR

duben - říjen 2024

pro registrované i neregistrované hráče z ČR a registrované hráče ze zahraničí 

min. prize money

150.000,- Kč

NOVINKY PRO ROK 2024

 2 TURNAJE Z 8 SE ŠKRTAJÍ, POČÍTÁ SE TEDY NEJLEPŠÍCH 6 TURNAJŮ

 2 x DVOUDENNÍ MASTERS S DVOJNÁSOBNÝM BODOVÁNÍM

 4 TURNAJE SE BUDOU HRÁT POUZE GOLFOVÝM MÍČKEM

2 NOVÉ HŘIŠTĚ V TOUR - BUKOVICE A JESENÍKY

 propozice, bodování atd. najdete níže

2 turnaje kategorie MASTERS

MORAVIA ADVENTURE GOLF MASTERS 2024

2-denní turnaj na dvou hřištích

prize money budou upřesněny

CZECH ADVENTURE GOLF MASTERS 2024

2-denní turnaj na dvou hřištích

prize money 2.000 euro

prize money věnoval areál Adventure Golf Horní Bezděkov

6 turnajů kategorie OPEN

AGHB OPEN 2024

LEDNICE OPEN 2024

BUKOVICE OPEN 2024

JESENÍKY OPEN 2024

CHOMUTOV OPEN 2024

BRNO OPEN 2024

min. prize money 6.000 Kč

1-denní turnaj

Bodování turnajů kategorie

MASTERS

ABSOLUTNÍ POŘADÍ

18 bodovaných míst

1.místo - 70 bodů

2.místo - 58 bodů

3.místo - 48 bodů

4.místo - 40 bodů

5.místo - 34 bodů

6.místo - 30 bodů

7.místo - 26 bodů

8.místo - 22 bodů

9.místo - 20 bodů

10.místo - 18 bodů

11.místo - 16 bodů

12.místo - 14 bodů

13.místo - 12 bodů

14.místo - 10 bodů

15.místo - 8 bodů

16.místo - 6 bodů

17.místo - 4 body

18.místo - 2 body

Bodování turnajů kategorie

MASTERS

JEDNOTLIVÉ KATEGORIE

10 bodovaných míst

1.místo - 40 bodů

2.místo - 30 bodů

3.místo - 22 bodů

4.místo - 16 bodů

5.místo - 12 bodů

6.místo - 10 bodů

7.místo - 8 bodů

8.místo - 6 bodů

9.místo - 4 body

10.místo - 2 body

Bodování turnajů kategorie

OPEN

ABSOLUTNÍ POŘADÍ

18 bodovaných míst

1.místo - 35 bodů

2.místo - 29 bodů

3.místo - 24 bodů

4.místo - 20 bodů

5.místo - 17 bodů

6.místo - 15 bodů

7.místo - 13 bodů

8.místo - 11 bodů

9.místo - 10 bodů

10.místo - 9 bodů

11.místo - 8 bodů

12.místo - 7 bodů

13.místo - 6 bodů

14.místo - 5 bodů

15.místo - 4 body

16.místo - 3 body

17.místo - 2 body

18.místo - 1 bod

Bodování turnajů kategorie

OPEN

JEDNOTLIVÉ KATEGORIE

10 bodovaných míst

1.místo - 20 bodů

2.místo - 15 bodů

3.místo - 11 bodů

4.místo - 8 bodů

5.místo - 6 bodů

6.místo - 5 bodů

7.místo - 4 body

9.místo - 4 body

10.místo - 1 bod

Bodování turnajů kategorie

MASTERS

TÝMY

6 bodovaných míst

1.místo - 20 bodů

2.místo - 14 bodů

3.místo - 10 bodů

4.místo - 6 bodů

5.místo - 4 body

6.místo - 2 body

Bodování turnajů kategorie

OPEN

TÝMY

6 bodovaných míst

1.místo - 10 bodů

2.místo - 7 bodů

3.místo - 5 bodů

4.místo - 3 body

5.místo - 2 body

6.místo - 1 bod

PROPOZICE CZECH ADVENTURE GOLF TOUR 2024

POČET KOL JEDNOTLIVÝCH TURNAJŮ

kategorie MASTERS - 10 základních kol pro všechny hráče (5+5 nebo 6+4 nebo 7+3 dle složitosti hřišť) + 1 finálové kolo pro nejlepších 18 registrovaných hráčů v absolutním pořadí
kategorie OPEN - 4 základní kola pro všechny hráče + 1 finálové kolo pro nejlepších 18 registrovaných hráčů v absolutním pořadí

VYHLAŠOVANÉ A OCEŇOVANÉ KATEGORIE CELKOVÉHO POŘADÍ CAGT (3 nejlepší hráči po odehrání všech turnajů)

 • ABSOLUTNÍ VÍTĚZ CZECH ADVENTURE GOLF TOUR 2024
 • NEJLEPŠÍ TÝM 
 • NEJLEPŠÍ MUŽ
 • NEJLEPŠÍ ŽENA
 • NEJLEPŠÍ JUNIOR
 • NEJLEPŠÍ AMATÉR

Oceněni budou hráči, kteří sehráli minimálně 3 turnaje.

VYHLAŠOVANÉ A OCEŇOVANÉ KATEGORIE NA JEDNOTLIVÝCH TURNAJÍCH

 • ABSOLUTNÍ VÍTĚZ TURNAJE (nejlepší 3 hráči v absolutním pořadí po odehrání finálového kola napříč kategoriemi (registrovaní hráči v ČMGS a zahraniční registrovaní hráči). Absolutní kategorie se netýká hráčů kategorie Amatéři.
 • NEJLEPŠÍ TÝM nejlepší 3 týmy po odehrání všech základních kol (4 členné týmy složené z hráčů klubu registrovaného v ČMGS nebo ze zahraničních registrovaných hráčů 1 státu)
 • NEJLEPŠÍ MUŽ - nejlepší 3 hráči po odehrání finálového kola v kategorii MUŽI (registrovaní hráči v ČMGS a zahraniční registrovaní hráči ve věku 20 let a starší)
 • NEJLEPŠÍ ŽENA - nejlepší 3 hráčky po odehrání finálového kola v kategorii ŽENY (registrované hráčky v ČMGS a zahraniční registrované hráčky ve věku 20 let a starší)
 • NEJLEPŠÍ JUNIOR - nejlepší 3 hráči nebo hráčky po odehrání finálového kola v kategorii JUNIOŘI (registrovaní hráčky a hráči v ČMGS a zahraniční registrovaní hráči a hráčky ve věku 10-19 let včetně)
 • NEJLEPŠÍ AMATÉR - nejlepší 3 hráči nebo hráčky po odehrání všech základních kol v kategorii AMATÉŘI (neregistrovaní hráči a hráčky bez rozdílu věku)

Do kategorie AMATÉR se může přihlásit každý hráč bez rozdílu věku, který není registrovaným členem ČMGS. 
Kategorie AMATÉR  neplatí pro zahraniční hráče. Kategorie amatérů se uzavírá po odehrání všech základních kol, do finálového kola hráč v kategorii amatérů postoupit nemůže.

Maximální možný počet přihlášených hráčů do turnaje je 80.

TÝMY

 • Týmy budou složeny ze 4 hráčů jednoho klubu registrovaného v ČMGS (není možné složit tým z hráčů různých klubů a ani z neregistrovaných hráčů !)
 • Na každý turnaj může být složení týmu nebo týmů jiné, vždy to ale musí být hráči z jednoho klubu. 
 • Hráči v týmu mohou být složeny z registrovaných hráčů různých kategoríí
 • Každý klub může do turnaje přihlásit libovolný počet týmů (tým "A", tým "B", tým "C" atd...), vždy ale musí být tým 4 členný
 • Turnaje se může zúčastnit zahraniční tým, který musí být složen z registrovaných hráčů jednoho státu. Výsledek zahraničního týmu se nezapočítává do celkového bodování tour týmů.
 • Týmy musí být klubem do turnaje přihlášeny do zveřejněné uzávěrky každého turnaje, složení jednotlivých týmů (jména hráčů) bude nahlášeno nejpozději 1 den před začátkem turnaje do 20:00 hod (email, sms, WhatsApp, Messenger atd.)
 • Do celkového score týmu se počítá součet počtu úderů všech hráčů v týmu
 • Pořadí týmů se uzavírá po posledním základním kole (z důvodu, že do finálového kola nemusí postoupit všichni hráči týmu)

PRAVIDLA

 • Absolutní pořadí jednotlivého turnaje se uzavírá po finálovém kole. Při shodném počtu úderů na 1.-3. místě rozhodne o konečném umístění rozstřel (náhlá smrt). O pořadí na dalších místech rozhoduje difference (rozdíl mezi nejlepším a nejhorším kolem). Při shodném počtu úderů a stejné differenci na 4.-18.místě rozhodne o pořadí rozstřel (kvůli celkovému bodování CAGT). Do finálového kola postupuje nejlepších 18 hráčů v absolutním pořadí po odehrání všech základních kol. V případě, že mají hráči na 19. a dalších místech stejný počet úderů jako hráč na 18.místě, postupují do finálového kola také. 
 • Pořadí kategorií registrovaných hráčů se uzavírá po finálovém kole, pořadí kategorie Amatérů po všech základních kolech. Při shodném počtu úderů po sehrání všech kol na 1.-3. místě rozhodne o konečném umístění rozstřel (náhlá smrt). O pořadí na dalších místech rozhoduje difference (rozdíl mezi nejlepším a nejhorším kolem). Při shodném počtu úderů a stejné differenci na 4.-10.místě rozhodne o pořadí rozstřel (kvůli celkovému bodování CAGT). Pokud proběhne rozstřel mezi stejnými hráči v absolutním pořadí, počítá se pořadí v rozstřelu i pro jednotlivé kategorie. 
 • Pořadí týmů se uzavírá po posledním základním kole. Při shodném počtu úderů na 1.-3. místě rozhodne o konečném umístění rozstřel (náhlá smrt - 1 vybraný hráč z týmu, na každou jamku může být vybraný jiný hráč). O pořadí na dalších místech rozhoduje difference (rozdíl mezi nejlepším a nejhorším kolem). Při shodném počtu úderů a stejné differenci na 4.-10.místě rozhodne o pořadí rozstřel (kvůli celkovému bodování CAGT). 
 • V každém turnaji se boduje prvních 18 míst v absolutním pořadí a prvních 10 míst v jednotlivých kategoriích.
 • Do celkového pořadí CAGT se započítávají hráčům výsledky z nejlepších 6 turnajů, 2 turnaje s nejhorším výsledkem se škrtají. 
 • V případě shodného počtu bodů po odehrání všech turnajů o pořadí rozhodnou postupně následující kritéria: 1) více lepších umístění na turnajích kategorie MASTERS   2) více lepších umístění na turnajích kategorie OPEN  3) rozstřel (hraje se na hřišti, kde se koná poslední turnaj CAGT)

LOSOVÁNÍ FLAJTŮ

 • Jednotlivé flajty (pořadí, složení) se losují před začátkem turnaje.
 • Losování flajtů zajišťuje organizátor (agentura CAG). 
 • Nasazení do jednotlivých losovacích košů je podle aktuálního pořadí CAGT (z hrajících registrovaných hráčů). Pro první turnaj bude nasazení do losovacích košů dle celkového pořadí předcházející CAGT. 
 • Výjimkou je kategorie Amatérů, která má samostatný losovací koš. Hráči kategorie Amatérů tvoří samostatné flajty, pokud není možné v této kategorii utvořit min.dvoučlenný flajt, může být amatér přidám do flajtu s registrovanými hráči.
 • Losuje se vždy jeden hráč z prvního koše a k němu dva další hráči (resp. jeden hráč, pokud je flajt dvoučlenný). Jednotlivé flajty jsou primárně tříčlenné, pokud by měl být poslední flajt jednočlenný, rozdělí se hráči na dva dvoučlenné flajty. Po odehrání dvou nebo více soutěžních kol (dle propozic turnaje) dojde k přelosování a seřazení všech hráčů podle výsledkové listiny a flajty jsou nasazeny od posledního po prvního v pořadí. Před odehráním finálového kola se přelosování provede vždy.

PŘIHLÁŠKY

Přihlášky na příslušný turnaj budou zveřejněny nejpozději 14 dní před konáním daného turnaje. 

Uzávěrka přihlášek je min. 2 dny před začátkem turnaje. Datum uzávěrky bude zveřejněn v propozicích turnaje. Po uzávěrce přihlášek již není možné se turnaje účastnit.

STARTOVNÉ

Výše startovného je uvedena v propozicích jednotlivých turnajů.

MÍČKY A HOLE

Povoleny jsou všechny minigolfové a golfové míčky, které odpovídají licenčním pravidlům. Pokud se hraje turnaj pouze golfovým míčkem, může být v propozicích turnaje uvedeno a specifikováno, kterým míčkem se musí daný turnaj hrát. 
Povoleny jsou golfové puttery i minigolfové hole s gumou.

TRENINK

Trénink není nijak omezen časově ani rozsahem, možnost tréninku je dána podmínkami provozovatele příslušného hřiště. Platba se provádí přímo provozovateli hřiště.  Výši platby za trénink si určí provozovatel hřiště, výše tréninkového bude uvedena v propozicích turnaje.  Tréninková denní cena platí pro hráče přihlášené do turnaje. 

Provozovatel hřiště není povinnen pro trénink hřiště uzavřít pro veřejnost.  Hráčí trénující na turnaj musí respektovat veřejnost na hřišti a umožnit jí hru na drahách bez zbytečného odkladu. 

Trénink během turnaje není povolen na hřišti, na kterém turnaj probíhá. Pokud je v rámci areálu cvičná plocha nebo jiné hřiště, na kterém se turnaj nehraje, je na něm trénink povolen.

Pokud je turnaj dvoudenní, je možné první den po odehrání všech hráčů na pokyn rozhodčího na hřišti trénovat, pokud není v propozicích uvedeno jinak.

VÍTĚZOVÉ CZECH ADVENTURE GOLF TOUR

2023

LUKÁŠ KUČERA

2022

MATĚJ VLČEK

2021

DANIEL VLČEK

2020

VOJTĚCH MIKŠOVSKÝ

2019

MILAN PROVAZNÍK

2018

DANIEL VLČEK

2017

DANIEL VLČEK

2016

DANIEL VLČEK