SPECIFICKÁ PRAVIDLA  - ČESKÉ ŽLEBY OPEN

SPOLEČNÁ PRO VŠECHNY JAMKY

 • Hraniční linie na všech jamkách je vnější hrana cihelných okrajů.
 • Od rozhraní rafový koberec - běžný koberec (pokud je to v jedné ploše) se nepřekládá. Pokud míček skončí na rafovém koberci, nelze přeložit na běžný koberec
 • V písečných bankrech se nepřekládá, hraje se z místa, kde míček skončil a nebo lze použít pravidlo o vyndání míčku z rafu s trestným úderem. Pokud už jednou z bankru hráč zahraje a míček v bankru zůstane, nelze už použít pravidlo o vyndání míčku s trestným úderem
 • Pokud hráč zahraje z jednoho bankru do jiného bankru, lze použít pravidlo o vyndání míčku s trestným úderem
 • Pokud se míček po základním úderu vrátí za startovní linii, hraje se z místa, kde tuto linii překročil
 • Za dohrání míčku jednou rukou se automaticky připisuje trestný úder (nesportovní chování).

JAMKA č.1

 • Pokud by byla v nižší úrovni dráhy voda, bude se tento prostor posuzovat jako vodní banker. Bude tedy možné si míček vyndat na vyšší úroveň s trestným úderem a nebo bez trestného úderu hrát další úder. Platí pouze v případě, že bude na nižší úrovni voda !

JAMKA č.2

 • Pokud je míček v bankru, není povoleno ho překládat

JAMKA č.3

 • Od hrany změny úrovně lze přeložit na vzdálenost 20cm, ale pouze v případě, že hrana změny úrovně brání v nápřahu. Pokud v nápřahu nebrání, nepřekládá se! S překážkami (kmeny) není povoleno manipulovat.

JAMKA č.4

 • TROJNOŽKA - posuzuje se jako překážka. Z prostoru pod trojnožkou nelze hrát. Míček se z prostoru trojnožky musí vždy přeložit. Pokud je míček ve výhledu k jamce, překládá se vždy na vyznačený bod před překážkou bez ohledu na to, z které strany míček do trojnožky vjel. Pokud není míček ve výhledu, překládá se směrem od jamky, tak, aby se hráč nedostal do výhody

JAMKA č.5

 • Od hrany změny úrovně lze přeložit na vzdálenost 20cm, ale pouze v případě, že hrana změny úrovně brání v nápřahu. Pokud v nápřahu nebrání, nepřekládá se!

JAMKA č.6

 • Od hrany změny úrovně lze přeložit na vzdálenost 20cm, ale pouze v případě, že hrana změny úrovně brání v nápřahu. Pokud v nápřahu nebrání, nepřekládá se!
 • Pokud zůstane míček za kamenen u změny úrovně a není ve výhledu k jamce, překládá se na zvýšený raf nahoru směrem od jamky

JAMKA č.7

 • Pokud míček zůstane uvnitř dřevěné konstrukce nad jamkou, lze hrát z tohoto prostoru další úder. Pokud není možnost se napřáhnout (kvůli vodorovným kládám), lze míček přeložit směrem od jamky před dřevěnou konstrukci tak, aby bylo možné se napřáhnout. Pokud míček skončí u svislé dřevěné stojky a je ve výhledu, lze přeložit do vzd. 30cm kolmo směrem k jamce. Pokud není ve výhledu, přeložit tak, aby se hráč nedostal do výhody.
 • PROSÍM, PŘI VYNDAVÁNÍ MÍČKU Z JAMKY NEZBOŘIT DŘEVĚNOU KONSTRUKCI !!!
 • Pokud je míček v bankru, není povoleno ho překládat

JAMKA č.8

 • Pokud míček zůstane na plachtě mezi greeny, překládá se na horní plochu přeskoku - s trestným úderem
 • Pokud se míček dotkne plachty a skončí na spodním greenu, je to v pořádku
 • Pokud míček opustí dráhu před přeskokem (přes cihly), přeloží se míček tam, kde míček opustí hrací plochu (20cm od cihel), míček si lze na šikmé ploše podložit.

JAMKA č.9

 • Od hrany změny úrovně lze přeložit na vzdálenost 20cm, ale pouze v případě, že hrana změny úrovně brání v nápřahu. Pokud v nápřahu nebrání, nepřekládá se!

JAMKA č.10

 • -

JAMKA č.11

 • -

JAMKA č.12

 • Pokud míček opustí dráhu v klopené zatáčce, přeloží se míček 20cm od cihel do místa, kde bude držet - vždy ale dozadu a do místa, kde se hráč nedostává do výhody

JAMKA č.13

 • Stejné pravidlo jako pro trojnožku na jamce č.4

JAMKA č.14

 • pokud je míček v bankru, není povoleno ho překládat

JAMKA č.15

 • nově umístěné cihly na kopečku je možné přeskočit - specifické pravidlo pro tuto jamku

JAMKA č.16

 • Od hrany boulí lze přeložit na vzdálenost 20cm, ale pouze v případě, že hrana boule brání v nápřahu. Pokud v nápřahu nebrání, nepřekládá se!

JAMKA č.17

 • Pokud míček opustí dráhu v klopené zatáčce, přeloží se míček 20cm od cihel do místa, kde bude držet - vždy ale dozadu a do místa, kde se hráč nedostává do výhody
 • Pokud je míček v bankru, není povoleno ho překládat

JAMKA č.18

 • Pokud je míček v bankru, není povoleno ho překládat